Jogi nyilatkozat


A honlap nem nyújt jogi tanácsadást és nem létesít ügyvéd-ügyfél kapcsolatot.

A PILnet The Global Network for Public Interest Law ("PILnet", Magyarországon PILnet Alapítvány) honlapján található információk kizárólag tájékozatási célúak, nem képeznek jogi tanácsot, és nem hoznak létre ügyvéd-ügyfél kapcsolatot Ön és a PILI között. Kérjük, ne cselekedjen, illetve tartózkodjon bármely cselekedettől a honlapon található információk alapján anélkül, hogy megelőzőleg megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásért folyamodna egy az Ön országában ehhez szükséges engedéllyel rendelkező ügyvédtől az Ön esetében irányadó konkrét tények és körülmények figyelembevételével.

A PILnet védi a személyes adatokat

Honlapunkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat, kivéve, ha azokat önként és tudatosan bocsátják rendelkezésünkre. A honlap csak akkor tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat, úgymint nevet, lakcímet, irányítószámot, e-mail címet stb. amennyiben azt a látogató önkéntesen bocsátja rendelkezésre.

Nem üzletelünk a honlapunk látogatói által rendelkezésünkre bocsátott információkkal. Ezen információkat az Önnel való kapcsolatunk alapvető elemének tekintjük, és a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Felmerülhetnek azonban bizonyos esetek, amikor előfordulhat, hogy megosztjuk adatait harmadik személyekkel. Személyes adatokat abban az esetben osztunk meg harmadik személyekkel, ha (i) az adatokat rendelkezésünkre bocsátó személy erre felhatalmaz minket, például a PILnet szolgáltatásainak vagy eredményeinek a nyilvánosság előtti népszerűsítése érdekében (ii) az információ megosztása értelemszerűen és szükségszerűen az oldal funkcióinak betöltésével jár, például amikor felvesszük a kapcsolatot egy ügyvéddel, hogy segítséget nyújtson egy potenciális civil szervezet ügyfélnek pro bono alapon, illetve (iii) jogszabályi előírás vagy hatóság azt kötelezően előírja számunkra.

A PILnet helytállása az általa szolgáltatott információk vonatkozásában

A PILnet nem vállal felelősséget a honlapján, illetve azon keresztül elérhető információk pontosságáért és teljességéért, és nem vonható felelősségre azért, ha a honlap tartalmában esetlegesen téves vagy hiányos információ szerepel.

A PILnet felelősségének kizárása

A PILnet kifejezetten kizár bármely nemű felelősséget Önnel és más személyekkel szemben azon károk vonatkozásában – függetlenül attól, hogy a PILnet gondatlansága megállapítható-e – amelyek Önnek a honlaphoz való hozzáféréséből, illetve annak felhasználásából származnak, ideértve – nem kizárólagosan – a közvetlen, rendkívüli, járulékos és következményes károk bármely fajtáját.

A PILnet nem felelős harmadik személyek honlapjainak tartalmáért

A harmadik személyek által megjelentetett internetes tartalmakra irányuló linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és ilyen linkek szerepeltetése a honlapon nem jelent semmilyen nemű ajánlást, jóváhagyást vagy hozzájárulást az adott tartalom vonatkozásában. Ezek a források nem állnak a PILnet irányítása alatt, és a PILnet nem felelős azok tartalmáért.

Szerzői jogokkal kapcsolatos tájékoztatás

A honlap fenntartója a PILnet The Global Network for Public Interest Law ("PILnet")  Copyright © 1998-2015 PILnet The Global Network for Public Interest Law ("PILnet") minden jog fenntartva.