A PILnetről


Az igazságosság érvényesüléséhez ügyvédekre van szüksége

A jog alapvető feladata, hogy jogaink tiszteletben tartásán keresztül az igazságosságot érvényre juttassa. Ez azonban nem következik be automatikusan. A jognak ezért szüksége van olyan ügyvédekre, akik beteljesítik ezt a célt . A PILnet ennek érdekében egy nemzetközi hálózat létrehozásán fáradozik, amely ösztönzi, felhatalmazza, és összekapcsolja azokat, akik jogi eszközöket használják a jogaink védelme és a közérdek érvényre juttatása érdekében.

Küldetésünk

A PILnet egy olyan jövőt képzel el, ahol a fejlett jogállamiság az igazságossággal és az emberi jogok védelmével párosul. A PILnet helyi szervezeteken keresztül támogatja a jogkövető társadalmak alapvető demokratikus intézményeinek fejlődését. Ösztönzi az ügyvédeket a közérdek képviseletére, erősíti a civil szektor jogfejlesztési törekvéseit, formálja a közpolitikát és közelebb hozza az igazságszolgáltatást emberekhez.

Története

A PILnet a Berlini Fal leomlása után jött létre, amikor Közép-Kelet Európa államai a megújulás útjára léptek. Akkkoriban a jogra mint az állami irányítás eszközére és nem mint a közjó előmozdításának módjára tekintettek. A Ford Foundation alapító támogatásával a PILnet 1997-ben a Columbia Egyetemen alakult (Public Interest Law Initiative in Transitional Societies néven), abból a célból, hogy a a szűk elit helyett a egész társadalom számára elősegítse a jog használatát.

2002-ben a szervezet irodát nyitott Budapesten, ahonnan a kelet-közép európai tevékenységét irányította. A PILnet újabb irodákat nyitott Oroszországban (2004) és Kínában (2008) abból a célból, hogy segítsék a nemzetközi ösztöndíjasok mindennapi szükségleteit, illetve hogy gyakorlatban is ösztönözzék, erősítsék és össezkapcsolják azokat, akik a jogot, mint eszközt használják a közjó előmozdításának érdekében.

2007-ben a PILnet független non-profit szervezetté vált (korábban: Public Interest Law Institute) és megnyitotta New York-i irodáját; a szervezet 2011-ben vette fel mostani nevét, amely jobban tükrözi fő célkitűzését: az igazságosság előmozdítását és jogaink védelmét egy nemzetközi jogi hálózat kiépítésén keresztül.

 

A PILnet az alábbi négy stratégián keresztül mozdítja elő ezeknek a céloknak az elérését:

Közérdekű ügyvédség

A PILnet a civil szervezeteknél a közjog területén dolgozó ügyvédeket gyakornoki programokon, gyakorlati műhelymunkákon illetve különböző írott források hozzáférhetőségén keresztül segíti.

Pro Bono támogatása

A PILnet pro bono ügyközvetítő irodái hidat képeznek a segíteni akaró ügyvédek, illetve azon civil szervezetek között a világ minden táján, akiknek erre a segítségre szükségük van, így erősítve a civil társadalom azon képességét, hogy befolyásolni tudják a a jogot és a törvényhozást, és elérhetőbbé tegyék az igazságszolgáltatást a rászorulók számára.

Jogsegély

A PILnet kulcsszereplőkkel dolgozik együtt – nemzeti kormányokkal, önkormányzatokkal és ügyvédi kamarákkal – annak érdekében, hogy a helyi viszonyoknak megfelelő állami jogsegély rendszert dolgozzanak ki. Ebbe a munkába bevonja a helyi civil szervezeteket is, hogy kiegészítsék és segítsék azon állami illetve magán erőfeszítéseket melyek a jogrendszert hatékonyabbá és elérhetőbbé szeretnék tenni.

Jogi oktatás

A PILnet a jogi karok segítésén munkálkodik, hogy azok minél hatékonyabb szószólói legyenek az etikai értékek fontosságának, hogy széleskörű analitikus és problémamegoldó képességekkel ruházzák fel a hallgatókat és a jog társadalmi hatásait mutassák be nekik, a társadalmi kérdésekre érzékeny ügyvédeket nevelve ezáltal.


A PILnet Alapítvány 2010-es közhasznúsági jelentése

A PILnet Alapítvány 2011-es közhasznúsági jelentése

A PILnet Alapítvány 2012-es  közhasznúsági jelentése

A PILnet Alapítvány 2013-as közhasznúsági jelentése

A PILnet Alapítvány 2014-es közhasznúsági jelentése

A PILnet Alapítvány 2015-ös közhasznúsági jelentése

A PILnet Alapítvány 2016-os közhasznúsági jelentése

A PILnet Alapítvány 2017-es közhasznúsági jelentése

 

 

депутат лобановский